Løypekart Asics Sentrumsløpet 2017

Løypa for 2018 kjem ikkje til å ha store endringar, men ho kjem truleg ikkje til å vere heilt identisk.

Asics Sentrumsløpet 10 km

Asics Sentrumsløpet 5 km