Idrottslaget i BUL

Idrottslaget i BUL har arrangert Asics Sentrumsløpet sidan 1998.

Idrottslaget i BUL blei stifta i 1913, og har lange, gode tradisjonar innafor idrettsgreiner som langrenn, skihopp, orientering og friidrett. Gjennom tida har klubben hatt mange store namn, der vi blant anna kan nemne Ingrid Kristiansen, Odd Martinsen, Johan Grøttumsbråten, Martine Ek Hagen og Ezinne Okparaebo. Heidi Weng og Isabelle Pedersen er blant utøverane som i dag representerer idrottslaget i BUL.

IL i BUL ønskjer å ha eit mangfaldig og spanande miljø som inkluderer så mange som mogeleg. Den største gruppa vår er friidrettsgruppa, med ca. 300 aktive utøvarar. Vi har òg trening for psykisk utviklingshemma, mosjonsgrupper for vaksne samt ei langrennsgruppe.

Målet vårt er å leggje til rette for gode treningsmiljø, eit samlande miljø med sosiale tilstellingar og arrangement, gode trenarar og talentutvikling. Klubben ønskjer å gje eit godt treningstilbod i alle øvingar i friidrett. På den måten kan vi ta vare på både det gode breiddetilbodet og topputøvarar i alle aldersklassar. Barnetreningane ønskjer vi å organisere som idrettsskoler, slik at alle får moglegheit til å prøve ulike greiner og ein unngår for tidleg spesialisering.

Dei siste 30 åra har BUL kanskje vore den klubben i Noreg som har satsa mest på barn og unge. Unni Helland og den tidlegare langdistansestjerna Thor Helland har gjort ein fantastisk innsats her. Dei held framleis på som trenarar for dei unge lovande talenta våre. Vi er òg heldige som har blant anna Håkon Särnblom, Odd Ivar Nyheim og Frode Hansen som ein del av ein dyktig trenarstab.